متن ها زیبا

تا حالا به لحظه تحویل سال ۱۴۵۰ فکر کردید؟

تا حالا به لحظه تحویل سال ۱۴۵۰ فکر کردید؟
همه بلند میشن، روی همدیگر رو می بوسن ، و فرا رسیدن سال نو رو بهم تبریک میگن و … اون وسط یک مهربون از جمع جدا میشه و  قاب عکسی را می بوسه و روش دست می کشه و میگه روح...
بیشتر بخوانید