بنفش
  • رنگ سال  ۲۰۱۷ میلادی

    با نزدیک شدن سال جدید میلادی ،رنگ سال ۲۰۱۷ میلادی و همچنین رنگ سال ۱۳۹۶ شمسی بعضی خبرگزاری ها اعلام کردند ...

    با نزدیک شدن سال جدید میلادی ،رنگ سال ۲۰۱۷ میلادی و همچنین رنگ سال ۱۳۹۶ شمسی بعضی خبرگزاری ها اعلام کردند ولی هنوز از طرف موسسه پنتون تایید نشده است. از سال ۲۰۰۰ به بعد موسسه رنگ پیتون رنگ سال هر ساله ...

    بیشتر بخوانید