برای جشن تولد چی بپوشیم ؟

خرید ادکلن

پوشیدن لباس ویژه در روز تولد نقش مهمی را ایفا می‌کند زیرا شخص را در مرکز توجه همه قرار می‌دهد، بنابراین در روز تولد باید در بهترین حالت خود قرار بگیرید. ما در ایــن مقاله پیشنـهـاد هـایی را بـه شما ارائه مـی دهیـم تـا اسـتـایل جذاب خودتـان را بسازیــد.

ویژگی هـای لبــاس زنـانـه منـاسب جشن تـولـد :

1- بـرای مـجالسی کـه در آنـهـا خانم هـای غریبـه نیز وجود دارنـد و عملا یک مـجلس خیلی خودمانی نیسـت شما بــایــد از تیپ هـای خاص تـر و اصولی تـر اسـتفاده کنیــد. لبــاس مـجلسی هـای تـا زیر زانو یـا تـا بــالای زانو منـاسب ایــن مـجالس هسـتنـد. انواع و اقسام ایــن لبــاس هـا وجود دارد کـه پیشنـهـاد ما انتخاب کردن بـهتـریــن آن هـا از طریق روش سعی و خطا و پرو کردن در فروشگاه هـا اسـت.

 

2- مـجله هـا وسایت هـای فشن را در ایــن بــاره دنبــال کنیــد تـا بـه آخریــن تـا بـه روز تـریــن لبــاس هـای مـجلسی غیررسمـي آشنـا شویــد و سپس بـه خریــد بـرویــد. سپس بــا خیـال راحت بـه فروشگاه هـای خریــد رفته و البته بــا پرو کردن و منـاسب دیــدن لبــاس هـا بـرای خریــد اقدام کنیــد. ما بـه شما خریــد آنلایــن را پیشنـهـاد نمـي کنیـم.

برای جشن تولد چی بپوشیم ؟

3- لبــاس مـجلسی منـاسب لبــاسی اسـت کـه بـه فرم بدن شما بخورد. لبــاسی کـه بتـوانـد در مواقع نیـاز شکم شما را پنـهـان کنـد یـا فرم سیــنـه هـا و پاییــن تنـه را بــاهم متعادل سازد. بنـابـرایــن یقه هـای متنوع، انواع کمر هـای مختلف بـرای لبــاس هـا، انـدازه هـا و سایز هـای مختلفی پیش روی شماسـت: اگر هیکل شما گلابی شکل اسـت شما بــایــد کمر و شکم تـان را پنـهـان کنیــد بنـابـرایــن بـه دنبــال لبــاس هـایی بــاشیــد کـه روی شانـه هـای شما تمرکز کرده انـد. اگر شانـه هـای پهنی داریــد بـه دنبــال یقه هـای بسـته بــاشیــد. لبــاس مـجلسی هـای A شکل پیشنـهـاد ما بـه شماسـت.

4- جنس پارچه ای کـه انتخاب مـی کنیــد خیلی مهم اسـت. بـرای منـاسبت هـای تـابسـتـانـه ما جنس هـای اطلسی، نخی و کتـان را بـه شما پیشنـهـاد مـی کنیـم و در زمسـتـان هـا جنس هـای پشمـی. 5- هیچ وقت تیپ شخصی خودتـان را فراموش نکنیــد. بـرای لبــاس مـجلسی کلی انتخاب مـیـان لبــاس هـای بدون آسـتیــن، بی نوار، آسـتیــن سه ربع و موارد دیگر داریــد کـه بــایــد حواسـتـان بــاشد کـه مدلی را انتخاب کنیــد کـه بــا شخصیت شما سازگاری بیشتـری داشته بــاشد. بـرای مـجالسی کـه در آن هـا رعایت حجاب واجب اسـت و امکان دارد نـا محرم شما را ببیــنـد لبــاس هـای بــا یقه ی بسـته تـر و مدل هـای بسـته چه در پشت و چه جلو را پیشنـهـاد مـی کنیـم.

برای جشن تولد چی بپوشیم ؟

5- هیچ وقت تیپ شخصی خودتـان را فراموش نکنیــد. بـرای لبــاس مـجلسی کلی انتخاب مـیـان لبــاس هـای بدون آسـتیــن، بی نوار، آسـتیــن سه ربع و موارد دیگر داریــد کـه بــایــد حواسـتـان بــاشد کـه مدلی را انتخاب کنیــد کـه بــا شخصیت شما سازگاری بیشتـری داشته بــاشد. بـرای مـجالسی کـه در آن هـا رعایت حجاب واجب اسـت و امکان دارد نـا محرم شما را ببیــنـد لبــاس هـای بــا یقه ی بسـته تـر و مدل هـای بسـته چه در پشت و چه جلو را پیشنـهـاد مـی کنیـم.

6- رنگ فصلی کـه در آن هسـتیــد را بشنـاسیــد.

 

شایــد بـرای مـجالس مـجبور شویــد لبــاس هـای تک رنگ، دو رنگ، طرح دار، لبــاس مـجلسی کار شده بــا جواهـرات را انتخاب کنیــد. لبــاس مـجلسی هـای مشکی یـا سفیــد همـیشه روی بورس هسـتنـد اگر قدرت ریسک کمتـری داریــد ولی اگر مـی خواهیــد بـهتـر دیــده شویــد رنگ هـای قرمز، صورتی روشن، یـا آبی منـاسب بـهـار و تـابسـتـان هسـتنـد. 7- اکسسوری هـایی از قبیل جواهـرات و کیف دسـتی انتخاب کنیــد. اصولا کیف دسـتی هـای کوچک تـر بــاعث بـهتـر دیــده شدن لبــاس مـجلسی شما مـی شونـد. 8- در مـجالس خودمانی کفش هـا حرف اول را مـی زننـد. اگر لبــاس هـایی بــا بیشتـر از یک رنگ پوشیــده ایــد ما بـه شما کفش هـای پاشنـه بلنـد را پیــنشهـاد مـی کنیـم کـه بــا یکی از رنگ هـای لبــاس مـجلسی تـان سازگاری داشته بــاشد. اما اگر لبــاس تک رنگ پوشیــده ایــد هـر مدل کفشی بــا آن مـی آیــد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.