پاسخ بهبرای چروک ریز دور چشم چه کار کنم ؟

اب اناناس رو با پنبه بمالید زیر چشتون
یا چای کیسه ای رو بزارید تو یخچال بعد از خنگ شدن بزارید روی چین و چروک زیر چشمتون
نیازی به کرم دور چشم نیست

ممکن است شما دوست داشته باشید