پاسخ بهرفع گرفتگی عضلات بدن

دروود
سعی کنید اون قسمت های که گرفتن رو ماساژ بدی ، دوش اب گرم خیلی موثر هستش
کنارش می تونید چای بابونه هم میل کنید جون دارای اسید آمینه موثر برای رفع گرفتگی هستش .

ممکن است شما دوست داشته باشید