آرایش چشم جذاب
  • پاییزی آرایش کنید!

    با فرار رسیدن فصل پاییز متد های آرایشی مخصوص فصل پاییز و زمستان هم از راه می رسد و نحوه آرایش کردن ها و ر ...

    با فرار رسیدن فصل پاییز متد های آرایشی مخصوص فصل پاییز و زمستان هم از راه می رسد و نحوه آرایش کردن ها و رنگ های استفاده شده در آرایش کمی فرق خواهد کرد. پاییز همیشه همراه خود رنگهای گرم می آورد و سایه ...

    بیشتر بخوانید